tuanpham58's Recent Activity

 1. tuanpham58 đã trả lời vào chủ đề Hướng Dẫn Quy Trình Làm Cồn Khô & Cồn Thạch.

  Sản phẩm cồn thạch mang lại các thuận lợi so với sử dụng cồn khô. Sản phẩm cồn thạch cho lượng nhiệt rất lớn, thời gian cháy lâu (ba...

  21 Thg 10 2018 lúc 12:35 PM
 2. tuanpham58 đã trả lời vào chủ đề Hướng Dẫn Quy Trình Làm Cồn Khô & Cồn Thạch.

  Sản xuât cồn thạch rất là đơn giản. Không sử dụng nhiệt khi giai đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên vật liệu để sản xuất rất dễ...

  21 Thg 10 2018 lúc 9:08 AM
 3. tuanpham58 đã trả lời vào chủ đề Hướng Dẫn Quy Trình Làm Cồn Khô & Cồn Thạch.

  Cồn thạch & cồn khô được tiêu thụ rộng rãi hiện giờ trong những đám tiệc, quán ăn & nhà hàng. Sử dụng cồn khô & cồn thạch tiện dụng hơn...

  21 Thg 10 2018 lúc 1:06 AM
 4. tuanpham58 đã trả lời vào chủ đề Hướng Dẫn Quy Trình Làm Cồn Khô & Cồn Thạch.

  Chuyển Giao Quy Trình Sản Xuất Cồn Thạch giao đến các đám tiệc & hàng quán . Liên hệ SĐT: 077.9625.524 (Anh Thành). Chi phí hướng dẫn...

  20 Thg 10 2018 lúc 8:31 AM
 5. tuanpham58 đã trả lời vào chủ đề Hướng Dẫn Quy Trình Làm Cồn Khô & Cồn Thạch.

  Dùng cồn thạch có các ưu thế nếu so với dùng cồn khô. Sản phẩm cồn thạch cung cấp lượng nhiệt lớn, thời gian cháy lâu (ba chục phút) và...

  20 Thg 10 2018 lúc 1:07 AM
 6. tuanpham58 đã trả lời vào chủ đề Hướng Dẫn Quy Trình Làm Cồn Khô & Cồn Thạch.

  Công đoạn sản xuất cồn thạch rất đơn giản và an toàn. Không có dùng nhiệt độ trong giai đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên liệu...

  19 Thg 10 2018 lúc 9:28 AM
 7. tuanpham58 đã trả lời vào chủ đề Hướng Dẫn Quy Trình Làm Cồn Khô & Cồn Thạch.

  Cồn khô được tiêu thụ rộng rãi hiện tại tại các đám tiệc, nhà hàng, quán ăn. Sử dụng cồn thạch và cồn khô thuận lợi hơn nếu so bếp gas.

  19 Thg 10 2018 lúc 1:08 AM
 8. tuanpham58 đã trả lời vào chủ đề Hướng Dẫn Quy Trình Làm Cồn Khô & Cồn Thạch.

  Cồn khô được tiêu thụ rộng rãi hiện nay ở những hàng quán và đám tiệc. Sử dụng cồn thạch có nhiều thuận lợi nếu so sánh gas.

  18 Thg 10 2018 lúc 1:21 PM
 9. tuanpham58 đã trả lời vào chủ đề Hướng Dẫn Quy Trình Làm Cồn Khô & Cồn Thạch.

  Tư Vấn Công Thức Sản Xuất Cồn Thạch phân phối cho những quán ăn, nhà hàng và đám tiệc . Xin liên hệ Số điện thoại: 077.9625.524 (A....

  18 Thg 10 2018 lúc 7:30 AM
 10. tuanpham58 đã trả lời vào chủ đề Hướng Dẫn Quy Trình Làm Cồn Khô & Cồn Thạch.

  Dùng cồn thạch mang lại các tiện lợi nếu so sánh với dùng cồn khô. Sản phẩm cồn thạch cho lượng nhiệt rất lớn, thời gian cháy rất lâu...

  18 Thg 10 2018 lúc 1:31 AM
 11. tuanpham58 đã trả lời vào chủ đề Hướng Dẫn Quy Trình Làm Cồn Khô & Cồn Thạch.

  Sử dụng cồn thạch có nhiều ưu thế so với sản phẩm cồn khô. Sản phẩm cồn thạch mang lượng nhiệt rất lớn, thời gian cháy lâu (nửa tiếng)...

  17 Thg 10 2018 lúc 1:48 PM
 12. tuanpham58 đã trả lời vào chủ đề Hướng Dẫn Quy Trình Làm Cồn Khô & Cồn Thạch.

  Sản xuât cồn thạch rất an toàn. Không có sử dụng nhiệt độ khi công đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên vật liệu dùng sản xuất rất dễ...

  17 Thg 10 2018 lúc 7:42 AM
 13. tuanpham58 đã trả lời vào chủ đề Hướng Dẫn Quy Trình Làm Cồn Khô & Cồn Thạch.

  Cồn thạch được sử dụng phổ biến hiện tại trong những nhà hàng, đám tiệc và quán ăn. Việc sử dụng cồn khô & cồn thạch tiện dụng hơn so...

  16 Thg 10 2018
 14. tuanpham58 đã trả lời vào chủ đề Hướng Dẫn Quy Trình Làm Cồn Khô & Cồn Thạch.

  Tư Vấn Quy Trình Làm Cồn Thạch và Cồn Khô phân phối đến các nhà hàng, quán ăn, đám tiệc . Vui lòng liên hệ SĐT: 077.9625.524 (Anh...

  16 Thg 10 2018